Diller

Genel Bilgi

        Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde, çağdaş ve nitelikli Beden Eğitim Öğretmenleri yetiştirmektir.

        Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün temel hedefi, özel yeteneği  olan öğrenciler alarak, bu öğrencilerin her yönden gelişimlerini sağlamaktır. Böylece erken yaşta ve geniş sayıda ulaştıkları çocuk nüfusuna ve genç nüfusa, çok çeşitli alanlarda sporu sevdirerek, sporu yaşam boyu bir alışkanlık haline getirmeyi amaçlamaktadır.

       Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm dersleri, alanlarında kendilerini yetiştirmiş nitelikli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Öğretmenlik formasyon dersleri, alan bilgisi  ve genel kültür derslerinden oluşan program; zorunlu ve seçmeli olarak iki bölümden oluşmaktadır. Öğrencilere zorunlu derslerle çok yönlü eğitimleri verilirken, seçmeli derslerle de (tenis, basketbol, istatistik, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, badminton, ritmik cimnastik, dağcılık, yüzme vb.) ilgi duydukları alanlara yönlendirilerek gelişmeleri sağlanmaktadır.

         Beden Eğitimi Bölümü mezunları; devlet okullarında ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenliği, uzmanlık alanlarında antrenörlük, çeşitli alanlarda (turizm, mahalli idareler vb.) liderlik yapma,  devlet ve özel spor örgütlerinde çeşitli pozisyonlarda görev almaktadırlar.

Türkçe