Diller

Genel Bilgi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü örgün eğitim olup, bu bölümde sadece 1. öğretim olarak  eğitim verilmektedir.

Türkçe