Diller

Üst Menu

User menu

İdari Personel

    Fakülte Sekreteri                                                          İletişim Bilgileri

Nejdet KÖKBURİ

Telefon:04242370000-5702

Fax:0 (424) 241 65 12

E-posta : nkokburi@firat.edu.tr

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sekreteri        İletişim Bilgileri

Hatice DÖNER

Telefon:0 (424) 237 00 00-5714

Fax: 0 (424) 241 65 11

E-posta : hdoner@firat.edu.tr

 

Türkçe