Diller

İdari Personel

    Fakülte Sekreteri                                                          İletişim Bilgileri

Nejdet KÖKBURİ

Telefon:0 (424) 237 00 00- 6502

E-posta : nkokburi@firat.edu.tr

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sekreteri        İletişim Bilgileri

Hatice KARADENİZ

Telefon:0 (424) 237 00 00-4422

E-posta : hkaradeniz@firat.edu.tr

 

Türkçe